Menu

Privacystatement

Inleiding

Voor ons staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. Dat geldt natuurlijk als u onze website bezoekt, maar nog veel meer als u klant van ons bent. Mobile Security Company B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website.

Natuurlijk willen wij u beter leren kennen, maar dan altijd zorgvuldig en op uw initiatief!

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mobile Security Company B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een dienst afneemt of anderszins contact heeft met Mobile Security Company ) legt Mobile Security Company gegevens vast. Mobile Security Company gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) diensten van Mobile Security Company op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kunt u dit ten alle tijde laten weten aan info@mobilsecuritycompany.nl

Klikgedrag

Op de website van Mobile Security Company worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s, of de IP-adressen van onze bezoekers. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Mobile Security Company haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Wij koppelen IP-gegevens niet aan andere gegevens van onze klanten of bezoekers.

Vertrouwelijkheid

Mobile Security Company verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van haar klanten en van de de bezoekers van haar website, jegens derden, tenzij uit wettelijke verplichtingen anders blijkt. Mobile Security Company zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en de Mobile Security Company -websitebezoekers.

Gebruik van Cookies

Definitie van cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Teneinde uw privacy te beschermen, gebruikt Mobile Security Company geen cookies.

Mobile Security Company en andere websites

Op de site van Mobile Security Company treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Mobile Security Company kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Mobile Security Company behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Mobile Security Company .

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Mobile Security Company of wilt u geen informatie over (nieuwe) diensten ontvangen, dan kunt u zich richten tot info@mobilesecuritycompany.nl

%d bloggers like this: